hur många nollor har en miljard

Feb 07, 2023 Mary Williams
5 0
hur många nollor har en miljard

1. Mellan 1 och 2 miljarder personer har nollor.

2. Mellan 3 och 4 miljarder personer har nollor.

3. Mellan 5 och 6 miljarder personer har nollor.

4. Mellan 7 och 8 miljarder personer har nollor.

5. Mellan 9 och 10 miljarder personer har nollor.

6. Mellan 11 och 12 miljarder personer har nollor.

7. Mellan 13 och 14 miljarder personer har nollor.

8. Mellan 15 och 16 miljarder personer har nollor.

9. Mellan 17 och 18 miljarder personer har nollor.

10. Mellan 19 och 20 miljarder personer har nollor.

Feb 07, 2023 Karen Sanchez
Bästa svar

All Replies

En miljard nollor är en massa.

Feb 07, 2023 - Paige Hughes

En miljard nollor har en viss summa, det vill säga en viss mängd nollor.

Feb 07, 2023 - Brandy Smith

1. Många nollor har en miljard.

2. Många nollor har en miljard.

3. Många nollor har en miljard.

4. Många nollor har en miljard.

5. Många nollor har en miljard.

6. Många nollor har en miljard.

7. Många nollor har en miljard.

8. Många nollor har en miljard.

9. Många nollor har en miljard.

10. Många nollor har en miljard.

Feb 07, 2023 - Jacob Owens

Relaterade frågor

händelser vid vatten hur många avsnitt

Det beror på vilken typ av program som du tittar på. Om det är en TV-serie som fokuserar på vattenrelaterade händelser, kan det ha så många avsnitt som det finns vattenrelaterade händelser att täcka.

Feb 02, 2023 Paige Hughes

händelser vid vatten hur många avsnitt

Det beror på vilka vattenrelaterade händelser du är intresserad av. Om du är intresserad av att titta på alla typer av vattenrelaterade händelser, är det svårt att säga exakt hur många avsnitt det skulle innehålla. Det skulle bero på hur detaljerat programmet är och hur mycket tid som skulle ägnas åt varje händelse.

Feb 02, 2023 Andre Huffman

hur många avsnitt händelser vid vatten

Det beror helt på vad du menar med "händelser vid vatten". Om du menar naturfenomen som är relaterade till vatten, som till exempel åska, stormflod, regn och översvämningar, så är det oändligt många. Om du menar händelser som har inträffat vid vatten, som till exempel skeppsbrott eller oljeolyckor, så är det också oändligt många.

Feb 04, 2023 Gregg Leonard

hur många avsnitt är händelser vid vatten

Det beror på vilken typ av program eller verk som du frågar om. Om det är en tv-serie, kan det finnas så många som 100 eller fler avsnitt. Om det är en bok, kan det finnas så många som 20 eller fler kapitel.

Feb 04, 2023 Eric Armstrong

varför skriver skidåkarna på en glasskiva

En av de många orsakerna till att skidåkare skriver på en glasplatta är för att det är ett bekvämt och hållbart sätt att spela in sina skidupplevelser. När de avslutar sin körning skriver de ner sina hastigheter, avstånd och annan viktig information på plattan. De kan också använda plattan som ett träningsstöd för att förbättra sina skidfärdigheter.

Feb 05, 2023 James Landry

hur många språk finns det i världen

Finns det några språk i världen som det extremt många personer talar?

Ja, det finns några språk som det extremt många personer talar. Det är språk som talas ofta i Sverige, Tyskland, Norge, Belgien, Danmark, Finland, Island, Italien, Japans, Korea, Spanien, Sverige och England.

Feb 06, 2023 Adam Horne

hur många människor bor i sverige

Många människor bor i Sverige.

Feb 06, 2023 Richard Richardson

hur många människor bor i sverige

Många människor bor i Sverige. Det finns flera olika grupper av människor, nämligen människor som bor i villkorligt samhälleliga områden, människor som bor i ensamma hus och människor som bor i olika villkor.

Feb 06, 2023 William Martin

hur många människor bor i sverige

Många människor bor i Sverige. Det är en relativt hård konkurrens att få jobb och bättre liv.

Feb 06, 2023 Alison Burch

hur många människor finns det i världen 2022

Många människor finns det i världen 2022. Det finns flera grupper av människor som är välkommna till livet i framtiden, bland annat människor som vill delta i en globalisering, människor som vill utveckla sin kroppslighet och människor som vill delta i en global värld.

Feb 06, 2023 Gregg Leonard