Föra över bilder från iphone till pc

Posted by Kelly Jordan 9 months ago

iPhone-bilder kan visas på en PC genom att kopiera bilderna och sedan visa dem på en webbplats. För att kunna visa bilderna på en PC, det krävs att man har en iPhone.

Hur man använder AirDrop för att föra över bilder från iPhone till PC

AirDrop är ett av de mest populära upplösningarna för att föra över bilder från iPhone till PC. AirDrop fungerar lika bra som kontaktlinsen, men kan användas för att föra över bilder från iPhone till PC via en kabel. AirDrop kan användas som en koppling mellan en iPhone och en PC.

Hur man använder iCloud för att överföra bilder från iPhone till PC

Icloud är en av de mest populära kontoerna för att skicka bilder till PC. I princip kan man använda iCloud för att skicka bilder från iPhone till PC, men det finns också andra användningsområden. I slutet av august presenterade Apple en ny funktion för iCloud, som heter "iCloud Photo Library". Denna funktion kan användas för att skicka bilder till PC som har kopierats av iOS-bruksanvändarna.

Hur man använder iTunes för att överföra bilder från iPhone till PC

Apple iTunes är ett av de mest populära programmen i världen för att överföra bilder från iPhone till PC. I detta avsnitt presenterar vi hur man använder iTunes för att överföra bilder från iPhone till PC.

Fördelarna med att använda WiFi för att överföra bilder från iPhone till PC

WiFi kan användas för att överföra bilder från iPhone till PC. WiFi kan användas för att synka in bilder, ladda in bilder och ta bilder från mobilen. WiFi kan också användas för att ta bilder från PC.